เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดส่ง ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ ผ่านระบบ VDO Conference

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วย นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม
รับฟังการชี้แจงการจัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ ผ่านระบบ VDO Conference
จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                        นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

6 กุมภาพันธ์ 63 14:46:31