เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มกราคม 2563

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน  มกราคม 2563
พร้อมกันนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้แด่ผู้สนับสนุนในการจัดงานเทศกาลไก่ย่างและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี2563

 


 


 


 


 


                           นางสาวนันทนา มูลมาตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

5 กุมภาพันธ์ 63 11:19:03