เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและดำเนินงานคลีนิคพืช รุ่นที่ 2

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและดำเนินงานคลีนิคพืช
รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                               นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

5 กุมภาพันธ์ 63 11:09:57