เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มกราคม 2563

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มกราคม 2563
ณ ห้องประชุม พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

5 กุมภาพันธ์ 63 10:34:33