เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ปี 2563

 

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ปี 2563 เพื่อรับฟังข้อราชการ แผนการปฏิบัติงาน
และติดตามงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย จาก ร.ต. สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น
และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
 


 


                                                                               นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

30 มกราคม 63 15:43:13