เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563

 

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ภาวะฝนแล้ง)
และมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่ 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 


                                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                      

27 มกราคม 63 13:46:39