เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ภาวะฝน

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ภาวะฝนแล้ง)
โดยมี ร.ต. สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม
 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว                                                                                                

27 มกราคม 63 13:33:51