เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

 

วันที่ 24  มกราคม  2563 เวลา 09.00 น. นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร-
ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้
แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับสมาชิก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชตำบลคำม่วง (ศูนย์หลัก) อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 


 


 


                              นางสาวนันทนา มูลมาตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                            นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 

27 มกราคม 63 12:36:21