เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน" ประจำเดือนมกราคม 2563

 

วันที่  24 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม
"จิตอาสาพระราชทาน" ประจำเดือนมกราคม 2563  ณ ฝ่ายหินสัก หมู่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                  นายนพพร  นาพันธุ์เริบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                            นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

27 มกราคม 63 09:35:33