เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต และขยายพันธุ์มันสำปะหลัง


วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต และขยายพันธุ์มันสำปะหลัง
โดยมีหน่วยงานจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดมหาสารคามเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
ณ ที่ทำการกลุ่มมันพารวย บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 

 


 

 


 

                                                   นางสาววรารัตน์  สุดชา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ
                                                                                   นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

22 มกราคม 63 15:21:00