เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วิเคราะห์เวทีจัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลงใหญ่ ปี 2561,2562 และ 2563

 

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานเปิดอบรม วิเคราะห์เวทีจัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลงใหญ่ ปี 2561
2562 และ 2563 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 106 ราย
ณ ลานกิจกรรมบ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

 


 

21 มกราคม 63 16:00:08