เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิ

 

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้ นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (VDO Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ โดยมี นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน 
ณ ห้องปรุชม Conference สำนักงานเกษตรจังหวัด

 


 


                                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

16 มกราคม 63 13:01:43