เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไก่ย่างและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอเขาสวนกวาง ประจำปี 2563

 

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ว่าที่ ร.ต. สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น
มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมพิธีเปิดงาน
เทศกาลไก่ย่างและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอเขาสวนกวาง ประจำปี 2563
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน
ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 

 


                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

13 มกราคม 63 16:10:38