เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนญ์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน

 

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนศูนญ์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2563
โดยมีว่าที่ ร.ต. สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน บุคคลเข้าร่วม
จำนวน 230 ราย  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 

13 มกราคม 63 15:58:54