เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบกระเช้าผักและไก่ย่างเขาสวนกวางแก่เกษตรจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 25

 

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวางทุกท่าน มอบกระเช้าผักและไก่ย่าง
เขาสวนกวาง 
แก่ ว่าที่ ร.ต. สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                     

 


 

13 มกราคม 63 16:12:58