เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2563 กรณีฝนทิ้งช่วงแ

 

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2563
กรณีฝนทิ้งช่วงและฝนแล้ง (เพิ่มเติม) โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุมสำนักงานและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

 


 


 


                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  : ภาพ/ข่าว        

9 มกราคม 63 10:55:27