เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบกระเช้าผลไม้ แก่นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

 

วันที่ 3 มกราคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวางทุกท่าน มอบกระเช้าผลไม้
แก่นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563
ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                    นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

13 มกราคม 63 16:11:52