เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอขาสวนกวาง
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อำเภอเขาสวนกวางที่ 5,ชรบ.,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,สมาคมกู้ภัยรวมใจเขาสวนกวาง
และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และโครงการ "ขับขี่ปลอดภัย รับไก่กลับบ้าน" โดยมีนางชลพรรษ ดีามา
นายอำเภอเขาสวนกวาง และ พ.ต.ท. เทวฤทธิ์ บูรณรักษ์ รอง ผกก. ป้องกันและปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาสวนกวาง
ถนนมิตรภาพ หน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

13 มกราคม 63 16:12:30