เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
ที่เดินทางไปและกลับในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมร้อยเอก พนม พรหมพูล ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 

                                                                    นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                                

 

6 มกราคม 63 09:54:50