เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานส่วเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานส่วเสริมและพัฒนาเกษตรกร โดยมี ร.ต.สอิสร์ โบราณ
เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                    นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ
                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว                   

27 ธันวาคม 62 10:01:48