เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ภารกิจเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ดังนี้
- เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
- เวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อวางแผน
และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมการเกษตร
ในปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งเป้าไว้ ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

 


 


 

 


 


 

                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

25 ธันวาคม 62 09:52:56