เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีมอบผ้าห่มโครงการ "ธ.ก.ส. คู่ใจ สู้ภัยหนาว" แก่เกษตรกรผู้สูงอายุและขาดแคลนผ้าห่ม

 

วันที่ 23 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมพิธีมอบผ้าห่มโครงการ "ธ.ก.ส. คู่ใจ สู้ภัยหนาว" แก่เกษตรกรผู้สูงอายุและขาดแคลนผ้าห่ม
จำนวนทั้งสิ้น 95 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

25 ธันวาคม 62 09:53:23