เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีเปิดโครงการฝายห้วยค้อ ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมพิธีเปิดโครงการฝายห้วยค้อ ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา โดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพ มณีโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีนางชลพรรษ ดีมา นายอำภอเขาสวนกวาง
กล่าวรายงาน และนายชูเกียรติ ลี้ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง กล่าวต้อนรับ 
สำหรับโครงการฝายห้วยค้อแห่งนี้ เป็นฝายที่เกิดจากผู้นำและชาวบ้านร่วกันคิดขึ้นมา
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำ และได้รับความเมตตา
จากพระอาจารย์ไก่ หรือ พระสำเร็จ ธีรธัมโม ร่วมเป็นกำลังและติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างโดย สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ดำเนินการก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จได้ 1 แห่ง พร้อมขุดลอกลำห้วยประมาณ 1300 เมตร ฝายน้ำล้น 4 จุด
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานงากแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 80 ชุด ณ โครงการฝายห้วยค้อ บ้านหัวหนอง
หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

23 ธันวาคม 62 09:54:16