เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอขาสวนกวาง นายอำเภอเขาสวนกวาง,
หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการทุกหน่วยงาน,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายกกิ่งกาชาด
อำเภอเขาสวนกวาง,ประธานกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน
ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาสำนึก
ในพระมหากรุราธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

18 ธันวาคม 62 14:06:13