เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชน
เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชนนีพันปีหลวง และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการ และสามารถขับเคลื่อน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ณ วัดบ้านโนนราศรี ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

13 ธันวาคม 62 15:57:10