เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน และแพทย์ป

 

วันที่ 11 ธ.ค. 62 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมร้อยเอกพนม พรหมพูล ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

 


 


 


                                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

18 ธันวาคม 62 14:27:55