เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำสัปดาห์เดือน ธันวาคม 2562

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำสัปดาห์เดือน พฤศจิกายน  2562  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อชี้แจง
การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ  2563
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


                                                                    นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

18 ธันวาคม 62 14:27:21