เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2562 โดยมีพิธีการดังนี้
- เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร
- เวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
- เวล 09.00 น. กิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร." 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


 


                                                           นางสาววรารัตน์ สุดชา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

6 ธันวาคม 62 10:46:37