เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ออกสำรวจไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ลงพื้นที่ออกสำรวจไรแดงศัตรู
มันสำปะหลัง  ณ บ้านขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                   นางสาววรารัตน? สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติการ  :  ภาพ

                                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

6 ธันวาคม 62 10:21:59