เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีมอบโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธีมอบ
โค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อำเภอเขาสวนกวาง โดยมีนายมาตย์ อุตธะคำ
ปศุสัตว์อำเภอเขาสวนกวาง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายพินิจ ศรีเจริญ ผู้แทนจากสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และมีนางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

นายยุทธภูมิ ทองแท่งไทย ผู้แทน พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด และเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม
 โดยโค-กระบือที่มอบให้เกษตรกรนั้น ได้รับบริจาคตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้
   1. คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านาง้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนางิ้ว บริจาคกระบือจำนวน 2 ตัว
   2. พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด บริจาคโคจำนวน 1 ตัว

 


 


 


 


 

                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

6 ธันวาคม 62 10:13:49