เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นายมะรินทร์ พลเคน

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานการประชุมกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล
อำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 และได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทำไร่ (มันสำปะหลัง) รางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศ
ได้แก่นายมะรินทร์ พลเคน เกษตรกรบ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                   นางสาววรารัตน์ สุดชา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

6 ธันวาคม 62 09:41:27