เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำสัปดาห์เดือน พฤศจิกายน 2562

 

วันที่ 29 พฤศิกายน 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำสัปดาห์เดือน พฤศจิกายน  2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อชี้แจง
การดำเนินงานตามข้อราชการที่เกษตรอำเภอได้ไปประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
พฤศจิกายน 2562 และวางแผนงานในแต่ละสัปดาห์ระบบ T & V 
 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

11 ธันวาคม 62 11:50:54