เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรม Kick off "คนเขาสวนกวางสุขภาพดีด้วยกัน เดิน วิ่ง วันละโล Go to สมาร์ทซิตี้"

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติการ ร่วมกิจกรรม Kick off  "คนเขาสวนกวางสุขภาพดีด้วยกัน
เดิน วิ่ง วันละโล Go to สมาร์ทซิตี้" เป้าหมาย 110 วัน 500,000 กิโลเมตร
ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ คนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร
โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธาน และมีนายแพทย์ จักรพบ ป้อมนภา
เป็นผู้กล่าวรายงาน นายวันชัย สวาสุ ผู้ช่วยผู้อำนายการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวต้อนรับ
และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารครู นักเรียน
อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี ชมชมผู้สูงอายุและประชาชนชาว
อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสัตวืขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                         นางสาววรารัตน์ สุดชา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบัติการ  :  ภาพ

                                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

27 พฤศจิกายน 62 11:02:00