เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมบรรยายประวัติศาสตร์ ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน "สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกิจกรรมบรรยายประวัติศาสตร์
ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน "สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์" 
โดยคณะวิทยากรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินกองทหารม้าที่ 3 (ขุนศึก 23)
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ณ หอประุชมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

26 พฤศจิกายน 62 11:17:04