เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ภารกิจนางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ดังนี้
09.00 น.นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ด้านการเกษตร (ภาวะฝนทิ้งช่วง)
จังหวัดขอนแก่น
ณ หอประชุมอำเภอชนบท โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
 
เป็นประธานในพิธีฯ
- 11.00 น. ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของวิสาหกิจ
ชุมชน
ผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
- 14.30 น. ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่(ผัก)
บ้านโนนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- 16.00 น. รับนโยบายแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 63
จากท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

22 พฤศจิกายน 62 14:26:26