เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายการระบาดของโรคไวรัส ใบด่างมันสำปะหลัง

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเกษตรกรอำเภอเขาสวนกวาง จำนวน 20 ราย เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับภัยร้ายการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ห้องประชุม M1 - M2
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดโดย กองส่งเสริมการสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน

 


 


 


 


 


                                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

 

20 พฤศจิกายน 62 13:32:14