เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพารา โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลโนนสมบูรณ

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล
การปลูกยางพารา
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบล
 
ในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 5 ราย อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                             นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

20 พฤศจิกายน 62 11:39:48