เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพาราโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลดงเมืองแอม

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วย นางกานดา 
คำล้ำค่า  ปลัดอำเภอประจำตำบลดงเมืองแอม และเจ้าหน้าที่การยาง
แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพารา
โครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบล
ในพื้นที่ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น 
จำนวน 33 ราย 367 ไร่
 


 


 


                                                   นางสาววรารัตน์ สุดชา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

20 พฤศจิกายน 62 10:56:59