เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพาราโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลเขาสวนกวาง

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วย นายกณพัฒน์ ชุมนุมศิริวัฒน์ ปลัดอำเภอประจำตำบลเขาสวนกวาง เจ้าหน้าที่การยาง
แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพารา
โครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบล 
ในพื้นที่ตำบลขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 22 ราย 105 ไร่

 


 


                                            นางสาววรารัตน์ สุดชา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   :  ภาพ

                                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

20 พฤศจิกายน 62 10:59:37