เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
หน่วยพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำภอเขาสวนกวาง
โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อทำความสะอาด
ปรับภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกบ้านป่าหวายนั่ง และถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านคำนางปุ่ม
ตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


 

                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 


 


 

19 พฤศจิกายน 62 10:28:54