เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งานวันลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2562 อำเภอเขาสวนกวาง

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
จัดกิจกรรม "งานวันลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2562 อำเภอเขาสวนกวาง"
เพื่อสืบสานประเพณีของชาวไทย สร้างความสามัคคีสมัครสมานของกลุ่มในชุมชน
โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวกวาง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นอำเภอขาสวนกวาง ณ แปลงนางนายสมศักดิ์ อุทัยสา
ประธานแปลงใหญ่กลุ่มข้าวเหนียว (สหกรณ์การเกษตร จำกัด) บ้านดงบัง หมู่ 4
ตำบลดงมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 


 


 


 


 


                                                          นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

14 พฤศจิกายน 62 11:28:20