เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ชี้แจงเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ลงพื้นที่ชี้แจงแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 หมู่ 3,7 และ11
ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                        

 

8 พฤศจิกายน 62 12:20:20