เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ทอดกฐินสามัคคีอำเภอเขาสวนกวาง ประจำปี 2562

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา  นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอ
เขาสวนกวาง ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านหนองโน หมู่ 8 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางชลพรรษ ดืมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานถวายกฐินในครั้งนี้

 


 


 


                                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 


 

8 พฤศจิกายน 62 12:20:59