เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานจาก นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

18 ตุลาคม 62 09:48:42