เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำภอเขาสวนกวาง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 

 


 


 


 

                                   นางสาววรารัตน์ สุดชา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ
                                                         
     นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

15 ตุลาคม 62 15:11:19