เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

 


                                                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

15 ตุลาคม 62 14:41:48