เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบพันธุ์ไก่ไข่โครงการคู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 นางชลพรรษ ดีมา นายอำภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง หัวหน้าส่วนราชการ
มอบพันธุ์ไก่ไข่ โครงการ
คู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น เกษตรบ้านคำนางปุ่ม
หมู่ 11 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                    นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุการ  :  ข่าว
 

 

7 ตุลาคม 62 12:07:15