เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน
ข้อราชการ โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดการประชุม
ณ ห้องพนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

2 ตุลาคม 62 13:17:50