เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน คู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

 

วันที่ 27 กันยายน 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวางเข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการดำเนินงาน คู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น กิจกรรม kick off และผูกเสี่ยว
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 


 

2 ตุลาคม 62 11:45:56