เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ศึกษาดูงานและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มผักปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง

 

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มผักปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง ต้อนรับตัวแทน
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มผักปลอดภัยมุ่งสู่
เกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                         นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 


 

2 ตุลาคม 62 11:17:44